Посадова інструкція Інспектора з контролю на безпеку

Опубликовано: 01.09.2018

.

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«________________________________________»

Затверджено

Наказ директора ТОВ

«________________»

«____» __________ 20__р. №____

                                                                                                           Посадова інструкція


Перевірка готовності пожежних підрозділів за сигналом Збір-аварія

Інспектора з контролю на безпеку і супроводження вантажів пункту пропуску відділу контролю на безпеку і супроводження пасажирів та вантажів

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.1 Інспектор з контролю на безпеку і супроводження вантажів пункту пропуску відділу контролю на безпеку і супроводження пасажирів та вантажів  здійснює контроль на безпеку багажу, а також всіх товарів, які потрапляють до охороняємої зони обмеженого доступу (стерильну зону) аеропорту за допомогою технічних засобів контролю на безпеку та методом фізичного контролю.

    1.2 Інспектор з контролю на безпеку і супроводження вантажів відповідає за проведення якісного контролю на безпеку вантажів та виявлення в них заборонених речовин та предметів, згідно переліку небезпечних предметів та речовин, заборонених для перевезення на суднах цивільної авіації.

    1.3 Інспектор з контролю на безпеку і супроводження вантажів призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора аеропорту.

    1.4 Інспектор з контролю на безпеку і супроводження вантажів безпосередньо підпорядковується начальнику відділу контролю на безпеку та супроводження пасажирів і вантажів (далі – начальника ВКБ) та знаходиться в прямому підпорядкуванні згідно штатної структури служби авіаційної безпеки аеропорту.

    1.5 Інспектор відділу контролю на безпеку має нормований робочий день.

2.    ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

Інспектор з контролю на безпеку і супроводження вантажів зобов’язаний:

2.1 Знати та керуватися в своїй діяльності вимогами чинного законодавства з питань авіаційної безпеки, постановами уряду, стандартами та рекомендаціями ІКАО, ЄКЦА, нормами, інструкціями з охороні праці, вимогами Програми авіаційної безпеки ТОВ «________________________», посадової інструкції інспектор з контролю на безпеку і супроводження вантажів відділу контролю на безпеку і супроводження пасажирів та вантажів.

2.2 Чітко, якісно та своєчасно виконувати вимоги Технології контролю на безпеку багажу, вантажу, кур’єрських і поштових відправлень, бортприпасів в ТОВ «_____________________» та наказів Мінтрансзв’яку № 509 від 18.06.2007р. і Державіаслужби № 81 від 28.09.2004р. Виконувати розпорядження та вказівки начальника ВКБ, адміністрації аеропорту щодо забезпечення авіаційної безпеки.

2.3 Не допускати до завантаження до повітряного судна багажу, вантажу, кур’єрських, поштових відправлень, бортових припасів та бортового харчування при відмові відправником від проведення контролю на безпеку

2.4 У випадку надзвичайної ситуації ймовірної загрози безпеці аеропорту, повітряному судну,  пасажирам або отримання інформації про можливі втручання у діяльність цивільної авіації, терміново доповісти начальнику ВКБ, службі САБ аеропорту, в органи СБУ, МВС та іншим органам, зацікавленим в отриманні такої інформації.

2.5 Не допускати необґрунтованих затримок багажу, вантажу, кур’єрських, поштових відправлень, бортових припасів та бортового харчування при проходженні ними процедури контролю на безпеку.

2.6 В межах своєї компетенції здійснювати огляд багажу, вантажу, пошти,  кур’єрських та термінових відправлень, ботрприпасів та проводити їх особистий контроль з метою забезпечення високого рівня вимог авіабезпеки.

2.7 У разі сумніву здійснювати повторний огляд багажу, вантажу, пошти,  кур’єрських та термінових відправлень в тому числі ботрприпасів.

2.8 Застосовувати спеціальне обладнання і технічні засоби авіабезпеки для виявлення предметів, які заборонені для перевезення в повітряних суднах цивільної авіації.

2.9 Забезпечувати захист багажу пасажирів, які пройшли контроль на безпеку, до завантаження його на борт повітряного судна.

2.10 При виявленні незапитаного багажу, речей, предметів, згортків, речовин, тощо, які були знайдені в контрольованої зоні негайно доповідати начальнику ВКБ, не торкаючись виявленого предмету,  забезпечити його охорону до прийняття відповідного рішення.

2.11 В межах своєї компетенції, оглядати транспортні засоби з метою вилучення предметів заборонених для ввезення в контрольовану (стерильну) зону аеропорту.

2.12 Вимагати від працівників аеропорту і відвідувачів виконання та дотримання вимог Технології організації та здійснення контролю на безпеку і правил пожежної безпеки.

2.13 В разі виявлення предметів та речовин, які заборонені для перевезення в повітряних суднах цивільної авіації, або знайдення таких предметів та речовин у контрольованій (стерильній) зоні аеропорту, інспектор з контролю на безпеку і супроводження вантажів повинен скласти відповідний акт, зробити необхідний запис у журналі обліку та вилучивши їх передати до відповідного органу внутрішніх справ.

2.14 В разі виявлення багажу, вантажу, пошти, бортприпасів за відсутності відправника, інспектор з контролю на безпеку і супроводження вантажів повинен скласти про це відповідний акт контролю та зробити необхідні записи у журналах обліку.

2.15 Надавати дані про проходження контролю на безпеку вантажу начальнику ВКБ.

2.16 Інспектор з контролю на безпеку і супроводження вантажів пункту пропуску відділу контролю на безпеку і супроводження пасажирів та вантажів повинен:

- Мати охайний зовнішній вигляд на робочому місці,  перепустка повинна бути на видному місці.

- Бути уважним, ввічливим по відношенню до пасажирів, членів екіпажу, працівників аеропорту та авіакомпаній, а також інших осіб, не допускати порушення закону.

- Бути пильним, суворо дотримуватись правил пропускного та внутрішнього об’єктового режиму, не пропускати у контрольовану зону сторонніх осіб. При виявленні таких осіб доповідати начальнику ВКБ.

- Своєчасно прибувати на інструктаж до начальника відділу контролю на безпеку і супроводження пасажирів та вантажів.

- Прийняти (здати) робоче місце згідно з описом, перевірити технічний стан обладнання, про що доповісти начальнику ВКБ.

- Ефективно всебічно застосовувати спеціальні технічні засоби безпеки,  підтримувати їх у належному технічному стані.

2.17 Без дозволу начальника відділу контролю на безпеку робоче місце залишати ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

3. ПРАВА

Інспектор з контролю на безпеку і супроводження вантажів має право:

3.1 Надавати свої пропозиції та рекомендації при розробці адміністрацією аеропорту інструкції, пам’яток, технології та інших документів з питань забезпечення авіаційної безпеки.

3.2 Надавати керівництву служби авіабезпеки пропозиції щодо вдосконалення організації проведення контролю на безпеку та внесення поправок у інші розпорядчі документи.

3.3 На забезпечення форменим одягом, а також засобами індивідуального захисту, радіозв’язку, спеціальними технічними засобами безпеки тощо.

3.4 Вимагати від керівництва відділу створення належних і безпечних умов праці.

3.5 Користуватися усіма правами соціального захисту, що діють на підприємстві.

4.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Інспектор з контролю на безпеку і супроводження вантажів несе відповідальність за:

4.1 Невиконання вимог законодавчих, нормативних і організаційно-розпорядчих документів з питань, віднесених до його компетенції.

4.2 Невиконання або неналежне виконання функціональних обов’язків, вказівок та доручень керівництва служби авіабезпеки та адміністрації аеропорту.

4.3 Невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог з охорони праці та правил пожежної безпеки.

4.4 Псування, неналежну експлуатацію та вивід із ладу технічних засобів, засобів зв’язку тощо.

4.5 Недостовірність звітних даних про результати роботи та службових розслідувань.

5.    ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ

Інспектор з контролю на безпеку і супроводження вантажів при виконанні своїх посадових обов’язків взаємодіє:

5.1 З усіма працівниками структурних підрозділів апарату управління підприємства.

5.2 З підрозділом лінійного відділу внутрішніх справ, відділеннями прикордонного та митного контролю, які спільно працюють на території ТОВ «______________________________».

5.3 За вказівкою керівництва аеропорту інспектор з контролю на безпеку і супроводження вантажів співпрацює та надає допомогу працівникам _______________ транспортної прокуратури, Управління нагляду за додержанням та застосуванням законів на транспорті прокуратури ____________ області, ГУ МВС України в _____________ області та СБУ, які знаходяться на території аеропорту при виконанні службових обов’язків.

Начальник відділу контролю на безпеку і

супроводження пасажирів та вантажів                                             _____________П.І.Б.

«ПОГОДЖЕНО»

Т.в.о. заступника директора з АБ                                                           _____________П.І.Б.

rss