Промислова власність — 20. Україна: реєстрація Товарних Знаків, Авторських прав, Винаходів, Патентів (регістрація ТЗ, логотипів, трейдмарок, брендів)

Опубликовано: 22.10.2018

видео промислова власність — 20. Україна: реєстрація Товарних Знаків, Авторських прав, Винаходів, Патентів (регістрація ТЗ, логотипів, трейдмарок, брендів)

До Нікополя завітав Андрій Садовий - міський голова міста Львів

11. Чи обовязкова регистрация в Державному департаменті інтелектуальної власності інформації, котра стосується перехода права власності на винахід (корисну модель) або видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). Крім того чи є затверджений відповідним чиному типовий договір про передачу права власноті на винахід (корисну модель). КИЇВ. Володимир1. Обов’язкова (див.http://patent.km.ua/ukr/articles/group13/i252). 2. Типового договору немає, але є вимоги до нього ( див. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затверджена наказом МОН від 16 липня 2001 р. № 521).


Спецпроект з Наташею Влащенко за 12.10.18

12. Шановний Ярославе Петровичу, я не зовсім розумію тлумачення терміна «корисна модель». Я, наприклад, до свого винаходу збираюсь прикладати модель, яка доводить, що він працює. Правильно я вважаю? КИЇВ. В’ячеслав

Термін «корисна модель» прийшов до нас зі своїм смислом з міжнародного патентного права і означає окремий вид об’єктів промислової власності (ОПВ): корисна модель — конструктивне виконання пристрою, що є новим i промислово придатним (див. сторінку сайту http://s.patent.km.ua/data/pics/scheme8.gif). Цей вид ОПВ є досить подібним винаходу, їх ще називають „малими винаходами”. Термін „модель” означає — спрощена копія пристрою, що використовується для перевірки його окремих функцій. На відміну від „макета” модель, як правило, роботоздатна по окремих функціях пристрою, який вона копіює.


Потоцький Микола

13. Чи існують в Україні обмеження щодо максимальних сум роялті, які виплачуються на користь нерезидента за використання товарних знаків, ноу-хау, т.д.? Чи вся сума таких платежів може включатися підприємствами у склад валових витрат? КИЇВ. Тетяна

Ні. Таких обмежень не існує. По-перше, роялті — це винагорода, виплачувана фізичною або юридичною особами правовласнику інтелектуальної власності за право її використовувати. По-друге, право використання об’єкта інтелектуальної власності не повинне передаватися іншій особі на безповоротній основі. Тобто в договорі про передачу права використання об’єкта інтелектуальної власності завжди потрібно вказувати умови повернення такого права до його правовласника. Сума платежів роялті не може перевищувати ринкову вартість ОІВ. Тобто, якщо Ваша ТМ на ринку, в кращому випадку, оцінюється в суму витрат на її розробку та реєстрацію – 2000грн., а ліцензійний договір передбачує щомісячні виплати роялті в сумі 200 000грн, у Вас будуть великі проблеми. У Цивільному кодексі існує поняття “удавана угода” (“притворная сделка”). Якщо податківцям удасться довести, що ваш договір є такою угодою, то він буде визнаний недійсним. Фантазуйте в міру! При значних сумах виплати необхідно мати незалежну оцінку ОІВ.

14. Подскажите пожалуйста, возможно ли заключить лицензионный договор после подачи заявки на получение патента на изобретение, но до получения самого патента? Если нет (скорее всего), то подскажите какой договор можно оформить до получения патента (но заявка уже подана), чтобы передать право использовать наше изобретение (и получать от этого прибыль)? Большое спасибо! Елена.

Ліцензійний договір, який передбачений законодавством, укладається на передачу прав на використання обєкта інтелектуальної власності — винаходу. Законодавством чітко визначений порядок кваліфікації технічного рішення винаходом. А тому на стадії розгляду заявки на отримання патенту на винахід укладення ліцензійного договору є завчасним. Можливі інші форми передачі такої розробки: 1) Договір купівлі-продажу «ноу-хау» 2) Договор на создание (передачу) научно-технической продукции Dинахід не може бути «ноу-хау», а заявка до публікації опису винаходу може. Термін дії договору купівлі-продажу «ноу-хау» — до дати отримання патенту.

15. 1) Если я запатентую изобретение на Украине, то, по логике вещей, никто уже не может запатентовать его в другом месте. 2) Но если кто-то начнёт его выпускать не на Украине, будет ли хоть какой-то механизм для доказательства на него( изобретение) моих прав и получения доли от прибыли ? 3) Если да, будет, то тогда — какой смысл патентовать его ещё и в других странах ?

1)Так. Після публікації інформації про ваш український патент отримати патент на цей самий винахід іншим особам в інших країнах практично стає не можливим. 2) Ваші права діють в межах країни, що видала патент. 3) Для отримання прав на винахід в інших країнах.

16. Что такое аналог и прототип и какая между ними есть разница ? Игорь

В процедурі патентування аналог — це відоме технічне рішення, яке по своєму призначенню, функціональним особливостям та основним ознакам є близьким до винаходу, що патентується. В результаті проведеного патентно-інформаційного пошуку, як правило, виявляють декілька аналогів. При проведенні порівняльного аналізу виявляють аналог, який по найбільшому числу ознак співпадає з винаходом, його використовують при складанні формули винаходу і називають прототипом.

17. Ваше питання: Добрий день! Підкажіть, будь-ласка, як патент може переходи у спадкоємство. Переходять майнові і немайнові права разом чи тільки право на майнову винагороду? Олександр. Київ

Законодавством передбачено передачу лише майнових прав. Немайнові права довічно залишаються за автором. В системі авторського права немайнові права — це право авторства, право на авторське імя, право на оприлюднення твору і право на захист репутації автора. В системі патентного права майнові права — це право на подання заявки, видачу патента, одержання винагороди чи компенсації. Особисті немайнові права є невідчужувані.

18. Що таке виставковий приоритет для промислового зразка? Антон. Київ

У відповідності до Статті 11, пункт 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності, “Країни [Паризького] Союзу надають у відповідності зі своїм внутрішнім законодавством тимчасову охорону патентоздатних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, а також товарних знаків для виробів, що експонуються на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, організованих на території однієї з цих країн”. Строк пріоритету складає 12 місяців для винаходів та корисних моделей, а для промислових зразків і товарних знаків – шість місяців, відлік строків починається з першого дня експонування об’єкту на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці. Україна є стороною Паризької конвенції, тобто, державою-учасницею Паризького Союзу, з 25 грудня 1991р. (до того часу членство в Паризькому Союзі мав СРСР). Право виставкового пріоритету закріплено в Статті 13 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, Статті 15 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, і в Статті 7, пункт 6 Закону України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”.

19. Будьте добры, подскажите правда ли что заявки на декларационный патент уже не подаються? Лариса. Ужгород

Так. Відповідно до Цивільного кодексу України з 1.01.2004 заявки на видачу деклараційних патентів на винаходи Укрпатентом не приймаються.

20. nzcu> 1)Наше предприятие является владельцем патента на изобретение. В настоящее время данное техническое решение не используется, разработана более усовершенствованная технология, планируется подача заявки на новое изобретение. Имеет ли смысл поддерживать в силе старый патент? 2)Оговаривается ли в законодательных или нормативных документах размер вознаграждения, выплачиваемого владельцем патента авторам служебного изобретения до начала использования изобретения на предприятии (т.н. авансового или поощрительного вознаграждения)? Юлия. Рубежное

1) Лише в тому випадку, якщо всі суттєві ознаки старого використані в новому. 2) Ні. Така виплата може бути передбачена в договорі винахідника з роботодавцем, який укладається після створення винаходу до його патентування.

rss