Звіти про відстеження регуляторних актів

Опубликовано: 23.10.2018

видео Звіти про відстеження регуляторних актів

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and North American Free Trade Agreement (NAFTA)

 

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акт а


Результати моніторингу поліції - жетони є, але поліція їх не носить

                                                                                                 25 травня 2018 року

 

1.Вид, назва регуляторного акта та дата прийняття

Рішення Глухівської районної ради V І скликання від 03.06.2011 р. «Про Положення про порядок управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району».

2. Назва виконавця заходів з відстеження р езультативності

Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Глухівської районної ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акт а

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин , приватизації майна та ін.

Ефективне використання та управління майн ом  спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району.

Удосконалення процедури з передачі в оренду майна, в тому числі шляхом проведення конкурсів на право оренди, розроблення методики розрахунку орендної плати за оренду майна,  впорядкування процедури використання і експлуатації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району.

4. Строк виконання заходів з відстеження регуляторного акт а

Протягом травня – червня 2018 року.

5.Тип відстеження

 

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Досягнення визначених цілей  результативності регуляторного акту є розподіл повноважень по управлінню майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району та передачі його в оренду, що згідно чинного законодавства забезпечуватиме ефективність управління майном.

 

7 . Дані на основі яких відстежувал а с ь результативність, а також способи одержання даних.

Надходження коштів до районного бюджету та бюджетів комунальних закладів . Подані заяви від громадян та листи балансоутримувачів щодо яких були прийняті відповідні рішення.

8 . Кількісні та якісні значення показників результативності

В результаті прийняття даного регуляторного акту досягнуто такі цілі:

- у 2017 році було укладено 44 договор и оренди ,  надходження від орендної плати – 20 000 (двадцять тисяч) гривень ;

- за період 6 місяців 2018 року укладено 16 договорів оренди на загальну суму 3100 (три тисячі сто) гривень.

 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акт а та ступеня досягнення визначеної мети

 

Даним регуляторним актом та внесеними до нього змінами досягнуті  визначені цілі, а його реалізація  забезпечує ефективне  управління  об’єктами, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району.

 

Голова                                                                             О.О.Ткаченко

 

 

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акт а

                                                                                                 25 травня 2018 року

1.Вид, назва регуляторного акта та дата прийняття

Рішення Глухівської районної ради від 28.01.2014 р. «Про Тимчасовий порядок видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Глухівського району».

2. Назва виконавця заходів з відстеження р езультативності

Відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Глухівської районної державної адміністрації

3. Цілі прийняття регуляторного акт а

Врегулювання та створення єдиного порядку видалення дерев та кущів за межами населених пунктів Глухівського району.

4. Строк виконання заходів з відстеження регуляторного акт у

Протягом травня – червня 2018 року.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Аналітичний, статистичний.

7 .  Дані та припущення, на основі яких відстежувал а с ь результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

         кількість звернень громадян щодо дозволів на видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Глухівського району;

         кількість складених адміністративних протоколів та обсяг сплачених штрафів за порушення вимог Тимчасовий порядку видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Глухівського району

8 . Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількість звернень громадян щодо дозволів на видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Глухівського району:

2016 рік – 3; 2017 рік – 2; 2018 рік – 1.

Кількість складених адміністративних протоколів та обсяг сплачених штрафів за порушення вимог Тимчасовий порядку видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Глухівського району за 2016-2018 роки – 0.         

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акт а та ступеня досягнення визначен их цілей (висновків та рекомендацій) 

Відстеження результативності підтвердило, що прийняття рішення Глухівської районної ради від 28.01.2014 р. «Про Тимчасовий порядок видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Глухівського району» призвело до зменшення кількості звернень громадян щодо порядку видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Глухівського району та відсутності складених адміністративних протоколів.

Періодичне відстеження буде здійснюватися кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.  

 

Голова                                                                             О.О.Ткаченко

 

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                                 06 червня 2016 року

1.Вид, назва регуляторного акту та дата прийняття

Рішення Глухівської районної ради V І скликання від 03.06.2011 р. «Про Положення про порядок управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району».

2. Назва виконавця заходів з відстеження р езультативності

Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Глухівської районної ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акт у

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин , приватизації майна та ін.

Ефективне використання та управління майн ом  спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району.

Удосконалення процедури з передачі в оренду майна, в тому числі шляхом проведення конкурсів на право оренди, розроблення методики розрахунку орендної плати за оренду майна,  впорядкування процедури використання і експлуатації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району.

4. Строк виконання заходів з відстеження регуляторного акт у

Протягом травня – червня 2016 року.

5.Тип відстеження . Періодичне.

6 .Методи одержання результатів відстеження

Досягнення визначених цілей  результативності регуляторного акту є розподіл повноважень по управлінню майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району та передачі його в оренду, що згідно чинного законодавства забезпечуватиме ефективність управління майном.  

7 . Дані на основі яких відстежувал а с ь результативність, а також способи одержання даних.

Надходження коштів до районного бюджету та бюджетів комунальних закладів . Подані заяви від громадян та листи балансоутримувачів щодо яких були прийняті відповідні рішення.

8 . Кількісні та якісні значення показників результативності

В результаті прийняття даного регуляторного акту досягнуто такі цілі:

- у 2015 році було укладено 18 договорів оренди ,  надходження від орендної плати – 9948 (дев’ять тисяч дев’ятсот сорок вісім) гривень ;

- за період 6 місяців 2016 року укладено 5 договорів оренди на загальну суму 11976 (одинадцять тисяч дев’ятсот сімдесят шість) гривень. 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначеної мети  

Даним регуляторним актом та внесеними до нього змінами досягнуті  визначені цілі, а його реалізація  забезпечує ефективне  управління  об’єктами, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району.  

 

Голова                                                                                              О.О. Ткаченко

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акт а рішення Глухівської районної ради “Про Положення про порядок управління майном спільної власності територіальних громад сіл,  селищ Глухівського району

1. Вид регуляторного акт а   Рішення Глухівської районної ради .  

2. Назва регуляторного акту   “Про Положення про порядок управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району ”.  

3. Дата прийняття 03 червня 20 11 року  

4. Назва виконавця заходів з відстеження Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради  

  5 . Цілі прийняття акта  

Р ішення прийняте з метою  розроблення порядку закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Глухівського району за підприємствами, закладами, установами на праві оперативного управління; встановлення  процедури приватизації (відчуження), передачі в оренду об’єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району; здійснення повноважень, пов’язаних з ефективним використанням майна та розпорядження ним відповідно до законодавства України з метою задоволення потреб жителів територіальних громад сіл, селищ Глухівського району в товарах, роботах, послугах, культурних потребах, надання соціальних послуг, здійснення виховання, навчання, спортивної підготовки громадян інших громадських потребах, а також з метою отримання стабільних доходів до бюджетів.  

  6. Строк виконання заходів з відстеження 25.11.2011 р. – 30.12.2011 р .  

  7. Тип відстеження Базове.  

8. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта проводилось на підставі кількості укладених договорів оренди та додаткових угод на внесення змін та на продовження терміну дії договорів оренди у відповідності з термінами їх укладання, передбаченими розпорядчими документами та збільшення надходжень від оренди комунального майна. 

9. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних  

До районної ради поступили заяви від громадян та листи балансоутримувачів. Зауваження та пропозиції яких було повністю враховано.  

10. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількісні – в результаті запровадження регуляторного акта « Про Положення про порядок управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського районузростуть надходження до районного бюджету, а також збільшиться кількість орендарів та покупців.

Якісні – створено єдиний механізм надання майна в оренду та його продажу, врегульовано питання проведення конкурсу на право оренди, що дає можливість ефективно використовувати майно. Став можливим контроль за термінами виконання погоджувальних та дозвільних актів, враховано потреби соціально важливих установ.  

11 . Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 Впровадження зазначеного регуляторного акта надасть можливість Глухівській районній раді більш ефективно контролювати надання в оренду комунального майна, що перебуває в спільній власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району та його продаж, збільшити надходження коштів від оренди.  

 

Голова                                                                                          В.В. Цюкало

 

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                      03 червня 201 3 року

1.Вид , назва регуляторного акт у та дата прийняття

Рішення 7 сесії Глухівської районної ради V І скликання від 03.06.2011 р. «Про Положення про порядок управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району».

2. Назва виконавця заходів з відстеження р езультативності

Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Глухівської районної ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акт у

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин , приватизації майна та ін.

Ефективне використання та управління майн ом  спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району.

Удосконалення процедури з передачі в оренду майна, в тому числі шляхом проведення конкурсів на право оренди, розроблення методики розрахунку орендної плати за оренду майна,  впорядкування процедури використання і експлуатації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району.

4. Строк виконання заходів з відстеження регуляторного акт у

Протягом травня – червня 2013 року.

5.Тип відстеження П овторне .

6 .Методи одержання результатів відстеження

Досягнення визначених цілей  результативності регуляторного акту є розподіл повноважень по управлінню майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району та передачі його в оренду, що згідно чинного законодавства забезпечуватиме ефективність управління майном.  

7 . Дані на основі яких відстежувал а с ь результативність, а також способи одержання даних.

Надходження коштів до районного бюджету та бюджетів комунальних закладів . Подані заяви від громадян та листи балансоутримувачів щодо яких були прийняті відповідні рішення.

8 . Кількісні та якісні значення показників результативності

В результаті прийняття даного регуляторного акту досягнуто такі цілі:

- у 2012 році було укладено 48 договорів оренди , із них 2 – довгострокові, надходження від орендної плати – 26 тис.грн. ;

- за період 5 місяців 2013 року укладено 15 договорів оренди на загальну суму 9 тис.грн. 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначеної мети  

Даним регуляторним актом та внесеними до нього змінами досягнуті  визначені цілі, а його реалізація  забезпечує ефективне  управління  об’єктами, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району.  

 

Заступник голови                                                                              В.М. Гурова
rss