Про внесення змін до рішення Глухівської районної ради від 30.12.2010 „Про районний бюджет Глухівського району на 2011 рік»

Опубликовано: 23.10.2018

видео Про внесення змін до рішення Глухівської районної ради від 30.12.2010 
„Про районний бюджет Глухівського району на 2011 рік»

Чергова двадцять шоста сесія Лебединської міської ради сьомого скликання

                                                                                       


ХIV сесія Яворівської районної ради VІІ скликання (продовження)

ГЛУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

шоста СЕСІЯ

 Р І Ш Е Н Н Я

29.04.2011                                                             Глухів

 

Про внесення змін до рішення Глухівської районної ради від 30.12.2010 „Про районний бюджет Глухівського району на 2011 рік»  

 Розглянувши пропозиції  Глухівської районної державної адміністрації, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись  пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування   в   Україні”,  ра йонна рада ВИРІШИЛА :

1. Внести до рішення  Глухівської районної ради шостого скликання від  30.12.2010 „Про районний бюджет Глухівського району на 2011 рік”(з урахуванням змін від 22.02.2011)  наступні зміни:

1.1. Викласти пункти 1-4, 6, 8, 9, 12 у новій редакції:

1.2. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 54890,4тис.гривень, у тому числі надходження власних і закріплених доходів у сумі 5893,3тис. гривень, дотацію вирівнювання з державного бюджету у сумі 29928,9тис. гривень,  додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості - 33.0 тис. гривень, субвенцій з державного бюджету у сумі 17313,6 тис. гривень,  іншої дотації з обласного бюджету -128,6 тис. гривень,субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів -52,0 тис. гривень, субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів-50тис. гривень, іншої субвенції – 325,7 тис. гривень, субвенція на утримання об’єктів спільного користування з м. Глухів – 350,тис. гривень, кошти, що надходять  з бюджету Сопицької  та Ходинської сільських рад  – 315,4тис. гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 54064,7тис.гривень, спеціального фонду бюджету – 825,7 тис. гривень (додаток1 ).

2.Затвердити загальний  обсяг видатків  районного бюджету  на 2011 рік у сумі 54995,2 тис. гривень ( дотацій з державного бюджету – 2305,2 тис. гривень, дотацій з районного бюджету – 1224,9 тис. гривень, субвенцій з  державного бюджету – 102,5 тис. гривень, іншої субвенції з обласного бюджету – 102,0 тис. гривень, субвенцій з районного бюджету іншим місцевим бюджетам – 4850,2 тис. гривень,  субвенцій з районного бюджету  обласному бюджету – 40,2 тис. гривень), у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету  в сумі 53737,1 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 1258,2 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  (додаток 2) та  головними розпорядниками коштів ( додаток 3)

3.Установити профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 394,4 тис. гривень,  що склався за рахунок:

- передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).

4.Установити дефіцит спеціального фонду  районного бюджету  в сумі  409,5 тис. гривень, джерелом  покриття якого  визначити:

- залишок коштів районного бюджету – 15,1 тис. гривень;

- надходження коштів  із загального  фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - 394,4 тис. гривень ( додаток 5 ).

6. Затвердити  обсяги міжбюджетних трансфертів   ( додаток 4 ) на 2011 рік:

- дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам – 2305,2 тис. гривень;

- іншої дотації (місцевим бюджетам району) – 1224,9 тис. гривень;

- субвенції з районного бюджету  на проведення  видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам району – 4840,4 тис. гривень;

- субвенції з районного бюджету на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам району – 50,0 тис. гривень;

- іншої субвенції з  районного бюджету обласному бюджету – 40,2 тис. гривень;

- іншої субвенції з районного бюджету – 280,0 тис. гривень;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку  із закінченням строку повноважень – 102,5 тис. гривень.

             8. Затвердити змінений  перелік об’єктів ( додаток 6), фінансування   яких буде здійснено за рахунок  коштів бюджету розвитку.

             9. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2011 рік у сумі 106,6 тис. гривень.

12. Затвердити  в складі  видатків районного  бюджету  кошти  на реалізацію  державних та регіональних галузевих програм  на загальну суму  4964,4 тис. гривень. ( додаток 7 )

 2. Доповнити   пунктом   22.

22. Частину залишків  коштів, що склалися  на рахунках  районного  бюджету  станом на 01.01.2011 року,  направити  на збільшення бюджетних призначень,  в тому числі  по загальному   фонду – 4,0 тис. гривень.

Затвердити  джерела фінансування  дефіциту  районного бюджету  згідно з додатком 5.

    У зв язку  з цим пункт 22 вважати пунктом 23

  3. Викласти  пункт 23 у новій редакції:

   23. Додатки 1-7  до цього рішення є  його невід ємною частиною.

              4. Внести зміни до додатків 1-4, 6-8  згідно з  відповідними додатками до цього рішення.

 

 

Голова                                                                                                     В. В. Цюкало

 

rss