Про внесення змін до рішення районної ради від 14.05.2010 р. «Про  районний бюджет на 2010 рік».

Опубликовано: 23.10.2018

видео Про внесення змін до рішення районної ради від 14.05.2010 р. «Про  
районний бюджет на 2010 рік».

Пленарне засідання 23 сесії міської ради сьомого скликання. Частина 1


6 сесія Балтської районної ради VII скликання.

ГЛУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДРУГА СЕСІЯ  

Р І Ш Е Н Н Я  

02.12.2010                                                                    Глухів  


ХХІІ сесія Яворівської районної ради VІІ скликання

Про внесення змін до рішення

районної ради від 14.05.2010 р.

«Про районний бюджет на 2010 рік»  

 Розглянувши пропозиції  Глухівської районної державної адміністрації, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись  пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування   в   Україні”,  Глухівська ра йонна рада ВИРІШИЛА :

1. Внести до рішення  Глухівської районної ради п’ятого скликання від  14.05.2010 „Про районний бюджет на 2010 рік” (з урахуванням змін від 07.07.2010, 15.09.2010, 20.10.2010)    наступні зміни:

1.1. Викласти пункти  1, 2, 5, 9, 27   в новій редакції:

1. Установити загальний обсяг  доходів районного бюджету на 2010 рік у сумі 56003407,53 грн., у тому числі надходження власних і закріплених доходів у сумі 6330343 грн., дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 30451600 грн., субвенцій з державного бюджету у сумі 17679245,53 грн., іншої субвенції з обласного бюджету – 316550 грн.  та сільських (селищних) бюджетів – 166250 грн., субвенції з бюджету м. Глухів – 200000 гривень,   к ошти, що надходять  з бюджету Сопицької сільської ради  – 102866 грн. .

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 54175204,53 грн., спеціального фонду бюджету – 1828203 грн.,в тому числі бюджет розвитку 37862 грн.   ( додаток 1).

2. Затвердити загальний  обсяг видатків  районного бюджету 57644479,10, з них обсяг видатків  загального фонду  бюджету  55762304,53 грн. та видатків спеціального  фонду бюджету – 1882174,57  грн.  за  тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  ( додаток 2) та за головними розпорядниками коштів ( додаток 3) .

5. Установити в 2010 році обсяги надання кредитів в сумі 38600 грн. в т.ч. із загального фонду районного бюджету в сумі 10000 грн., спеціального – 28600 грн. та обсяги повернення кредитів до спеціального фонду в сумі  28600 грн. (додаток 5).

9. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 4271238,00 гривень (додаток 6 )

27. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід,ємною частиною.”

1.4. Внести зміни до додатків 1- 6  згідно з  відповідними додатками до цього рішення.

 

 

Голова                                                                                                      В. В. Цюкало

 

Пояснювальна записка

до рішення районної ради від 02.12.2010

«Про внесення змін до районного бюджету на 2010 рік» 

       Відповідно до   статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  розпоряджень голови Сумської обласної  державної адміністрації від  08.11.2010 № 732 та  від 19.11.2010 № 773  „Про внесення змін до рішення  Сумської обласної ради від 12.05.2010 „Про обласний бюджет на 2010 рік”:

Доходну та видаткову частини загального фонду районного бюджету  збільшено на  192400,00 грн. за рахунок:

-          перевиконання власних та закріплених доходів на суму – 187700,00 грн .;

-           субвенції з державного бюджету на гадання пільг з послуг звязку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і  водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2010 рік  на суму – 4700,00 грн.  

Перевиконання доходної частини  загального фонду районного бюджету   направити на:

1.       Центральну районну бібліотеку – 2500 грн. ( 1500 грн.  перерахунок з\плати та 1000 грн. передплата періодичних видань, у звязку з підвищенням цін);

2.       Територіальний центр – 5000 грн. (поточні видатки: утримання транспорту, відрядження, розрахунково-касове обслуговування та інші);

3.  Відділ освіти РДА – 46300 грн. (відрядження, навчання членів тендерного комітету, придбання комп’ютера  та цифрового апарату,  придбання принтерів, огорожа відділу освіти);

4.  Відділ освіти РДА – 6000 грн. (розроблення проектно-кошторисної документації на  утеплення фасаду та заміну вікон по Червоненській  ЗОШ, Соснівському та Полошківському НВК);

5.   РДА на   витрати, пов’язані  з наданням та  обслуговуванням державних довгострокових кредитів – 5300 грн.

6. Іншу дотацію  в сумі 122600 грн. слідуючим сільським радам:

   - Бачевській – 50100грн. (37500 благоустрій, 12600 для робочого проекту підвідного газопроводу до с. Бачевськ);

   - Яструбщанській- 21000 грн.(виготовлення ПКД для підвідного газопроводу );

   - Кучерівській – 29500 грн.( .(виготовлення ПКД для підвідного газопроводу );

   - Суходільській – 7000 грн. (освітлення с. Кореньок);

   - Горілівській – 5000 грн.(пидбання комп’ютера);

- Червоненській – 10000 грн.( заміна електричної мережі в селищній лікарській  амбулаторії);

 

Перерозподіл видатків загального фонду районного бюджету.

Управління праці та соціального захисту населення

Проведено перерозподіл в межах  затверджених асигнувань  по субвенціях з державного бюджету.(додатки 2,3). 

Відділ освіти  райдержадміністрації

По КФК 070201 «Загальноосвітні школи»  зменшені видатки по КЕКВ 1164 «Оплата природного газу» та збільшені видатки по КЕКВ 1131 «  Предмети,  матеріали, обладнання та інвентар… » на суму 16000,00 грн. для придбання новорічних подарунків,  зменшені видатки по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 29600,00 грн. та збільшені КЕКВ 1131 «  Предмети,  матеріали, обладнання та інвентар… » на суму 929,00 грн. та КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 28671,00 грн.(на придбання котлів, холодильників та компютера).

Проведено перерозподіл в межах  затверджених асигнувань підвідомчих установ відділу освіти. За рахунок  зменшення видатків по КЕКВ 1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та КЕКВ 1133 « Продукти харчування» на суму 687,00 грн. збільшені видатки по КЕКВ 1131 «Предмети,  матеріали, обладнання та інвентар…»,  КЕКВ 1140 « Видатки на відрядження» та КЕКВ 1162 «Оплата  водопостачання і  водовідведення». За рахунок зменшення видатків по КЕКВ 1163 « Оплата  електроенергії» збільшені видатки по КЕКВ 1164 «Оплата природного газу» на суму 640,00 грн.

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

По КФК 110204 « Палаци і будинки культури» за рахунок зменшення поточних видатків  по КЕКВ 1134 « Оплата послуг крім комунальних» на суму 3100 грн. збільшені видатки на енергоносії по КЕКВ 1161 « Оплата теплопостачання» - 1700,00 грн.,  КЕКВ 1162 «Оплата  водопостачання і  водовідведення» - 1000,00грн. та  КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» - 400,00 грн..

По КФК «Бібліотеки»  за рахунок зменшення капітальних  видатків по КЕКВ 2133 « Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 954 грн. збільшені поточні видатки   по КЕКВ 1131 «Предмети,  матеріали, обладнання та інвентар…», КЕКВ 1140 « Видатки на відрядження»  та 1135 «Інші видатки».

У зв’язку з невикористанням коштів по Програмі розвитку туризму в районі на 2007-2010 роки в сумі 4500 грн., зменшені видатки по КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» та збільшені видатки по КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» на придбання комп’ютера для централізованої бухгалтерії при відділі культури і туризму.

Не використані  на відзначення працівників культури при проведенні Днів села кошти в сумі 300,00 грн. перерозподілені з КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» на  КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»  КЕКВ 1134 « Оплата послуг крім комунальних»  для встановлення програмного забезпечення для централізованої бухгалтерії.

По КФК 120201 « Періодичні видання (газети і журнали)» за рахунок зменшення поточних трансфертів збільшені капітальні  трансферти на суму 9500 грн. для придбання редакцією оргтехніки (ПК в комплекті, системний блок, принтер, сканер). 

Дозволити  Слоутській с\раді перенаправити  2000,00 грн., від наданої  раніше іншої дотації  на спилювання дерев на реконструкцію вуличного освітлення.  

Спеціальний фонд. 

Збільшено як доходну так і видаткову частини районного бюджету на суму 22850,00 грн. за рахунок:

-          перерахування від сільських та селищних рад податку з транспортних засобів – 4000,00 грн.;

-          перерахування від сільських та селищних рад збору за забруднення навколишнього природного середовища – 2050,00 грн.;

-          субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків  у споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот га 2010 рік  -  5000,00грн.;

-          повернення коштів фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості «Власний дім» - 11800,00 грн.

 

Начальник

фінансового управління                                                                                           М.В. Маринченко

 

rss