Заповнення звіту про суми податкових пільг за І квартал 2017 року

Опубликовано: 25.10.2018

За певних обставин платникам податків треба обліковувати навіть несплачені чи недоплачені в бюджет податки та звітувати про них. Для цього й призначений звіт про суми податкових пільг. З’ясуємо кому, коли та як його заповнювати

 Зміст статті:

Чимала кількість звітів, яку подають підприємства до державних органів спричиняє певну плутанину через дублювання поданої інформації, помилки та витрачання часу облікових працівників на їх складання та вивчення нових нюансів. Здавалося б роботи додає тільки облік сплачуваних податків. Однак, за певних обставин треба обліковувати навіть несплачені чи недоплачені в бюджет податки та звітувати про них. Для цього й призначений звіт про суми податкових пільг. З’ясуємо кому, коли та як його заповнювати.

Кому подавати пільговий звіт?

Звіт повинні подавати усі суб’єкти господарювання, які не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг. Це вимагає пункт 30.6 Податкового кодексу України (далі - ПК) та пункт 1 створеного під нього Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233 (далі – Порядок № 1233).

Податкову пільгу пункт 30.1 ПК трактує як передбачене податковим  та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору у меншому розмірі. При цьому на останню фразу слід звернути увагу, наприклад, усім платникам ПДВ, які сплачують його за ставкою 0% (експортери)  або 7% (постачання лікарських засобів). Дані ставки якраз і розглядаються як сплата податку у меншому розмірі у порівнянні з базовою 20% (див. також пункт 8 Порядку № 1233). До 1 січня 2017 р. сюди також належав спецрежим оподаткування ПДВ у галузі сільського господарства (уже скасований). Податкові пільги можуть надаватися як за ПК, так і за міжнародними договорами України, ратифікованими ВРУ. Також як податкова пільга відповідно до пункту 30.9 ПК розглядається:

податкове вирахування (знижка), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору (наприклад, це може бути зменшення фінансового результату до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих років); зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору. 

З пункту 8 Поряду № 1233 випливає також такий нюанс, що здійснення господарських операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ, не може розглядатися як використання  податкової пільги, а отже складати пільговий звіт у такому разі не потрібно.

Перелік усіх податкових пільг можна побачити в довідниках, які оприлюднює ДФС. Брати необхідно останні. Для звітування за 1 квартал 2017 використовуються довідники станом на 01.04.2017:

Довідник № 82/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету; Довідник № 82/2 інших податкових пільг.

У даних довідниках наводяться пільги не тільки щодо податку на прибуток та ПДВ, але й плати на землю , акцизного податку, податку на нерухоме майно, деяких місцевих податків і зборів (паркування, туристичний збір), державного мита. Також є посилання на відповідні нормативні акти, які їх створили,

Коли подавати пільговий звіт?

Даний звіт з 1 січня 2017 р. отримав статус податкової декларації з відповідними наслідками за невчасну подачу. Звіт подається накопичувальна за 1 квартал, 2 квартали, 3 квартали, за рік. Отже, пільговий звіт необхідно подавати щоквартально. Відповідно до пункту 3 Порядку № 1233 звіт подається за місцем реєстрації протягом 40 календарних днів за останнім календарним днем податкового періоду. Таким чином, за 1 квартал 2017 р. даний звіт  треба подати до 10 травня 2017 р. включно.

Якщо пільговий звіт не подати (або невчасно подати), то розмір штрафних (фінансових) санкцій складе:

170 гривень, за кожне неподання (несвоєчасне подання) декларації (розрахунку); 1020 гривень при повторному порушенні у період до одного року.

Інших штрафів виникнути не може, так як пільговий звіт не спричиняє податкового зобов’язання з жодного податку чи збору.

Порядок подання пільгового звіту не залежить від порядку подання декларацій з відповідних податків, по яким дані пільги встановлені. Якщо підприємство, маючи пільгу, нею не користується, то звіт подавати не треба (пункт 3 Порядку № 1233). Проте, якщо хоча б в одному кварталі року підприємство користувалося пільгою, а потім перестало, то за загальною логікою даного звіту його доведеться подавати й у наступні квартали, так як він накопичувальний.

Як заповнити пільговий звіт?

Якщо титульний аркуш звіту про суми податкових пільг не викликає ніяких труднощів, то безпосередньо сама таблиця звіту потребує користування декількома довідниками та класифікаціями, проведення розрахунків при її заповненні. Вказівки як заповнювати дану таблицю містить пункт 4 Порядку № 1233. Розглянемо це більш детально.

Графа звіту

Як заповнювати

Код податку, збору

Вноситься код податку чи збору відповідно до бюджетної класифікації, які можна знайти в Наказі МФУ від 14.01.2011 рр. № 11 “Про бюджету класифікацію”. Наприклад, податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) має код 14010100.

Найменування податку, збору

Вноситься відповідна назва податку чи збору з уже згаданої вище бюджетної класифікації, яка відповідає коду.

Код пільги згідно з довідником пільг

Вказується код пільги з довідників пільг з сайту ДФС. Використовуються останні. Для 1 кварталу 2017 р. це Довідник № 82/1 та Довідник № 82/2. Наприклад, для операцій з постачання на митній території України медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, що оподатковуються за ставкою 7% – код пільги 14060509.

Найменування податкової пільги

Найменування беремо з тих же довідників пільг (№ 82/1 та № 82/2).

Сума податкових пільг, колонка “усього”

Наводиться розрахована сума пільг за платежами, що здійснюються до зведеного бюджету (державний бюджет + місцевий бюджет), тобто загальна сума недоплаченого в бюджет податку. Заповнювати треба наростаючим підсумком з початку року. Порядок розрахунку даної цифри розглянемо нижче після даної таблиці.

Сума податкових пільг, колонка  “у тому числі з державного бюджету”

Виділяється тільки та сума пільг з наведених зліва у колонці “усього”, яка стосується державного бюджету (тобто без місцевих бюджетів). Для того, щоб зрозуміти, до якого бюджету належить даний податок необхідно заглянути до Бюджетного кодексу України (далі – БКУ). Пункт 29 БКУ містить перелік податків та зборів, що формують державний бюджет (вони й входять у дану колонку), а пункти 66-69, 691 БКУ містять перелік податків і зборів, що входять до місцевих бюджетів. Наприклад, податок на додану вартість входить до надходжень державного бюджету (100% суми). Складніше з податком на прибуток підприємств (90% входить до державного бюджету, 10% до місцевих), податок на прибуток державних підприємств – 100% до державного бюджету, податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 100% до місцевих бюджетів. По інших податках усе можна знайти у згаданих статтях БКУ.

Строк користування податковими пільгами у звітному періоді, колонки “дата початку” та “дата закінчення”

Заповнюємо у форматі “число, місяць, рік”. Якщо дата початку та дата кінця користування пільгою виходять за межі звітного періоду, то проставляється дата початку та кінця звітного періоду. Для 1 кварталу – 01.01.2017 та 31.03.2017.

Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, колонки “усього” і “в тому числі з державного бюджету”

Заповнювати треба тільки тим суб’єктам господарювання, для яких законодавством встановлено цільове використання пільг. У довідниках в колонці 8 вказана ознака цільового призначення пільги (0 – цільове призначення відсутнє, 1 – цільове призначення наявне).

Як розрахувати суму податкових пільг?

Порядок № 1233 не містить ніяких вказівок щодо розрахунку самої суми податкових пільг, яка наводиться в однойменній колонці пільгового звіту по кожному податку чи збору. То як же розрахувати даний показник? Для того, щоб відповісти на це питання спочатку треба зрозуміти саму мету цього звіту. Про неї вказують пункт 30.6 ПК та пункти 6 і 7 Порядку № 1233: органи ДФС мають на основі даного звіту порахувати суму податків та зборів недоотриманих до бюджету у зв’язку з отриманням пільги. Отже, загальна формула розрахунку має бути:

 Сума податкової пільги = Сума податку по пільговим операціям, що розрахований без пільги – сума податку по пільговим операціям, що розрахований з пільгою

Щодо роз’яснень податкових органів з цього приводу, то вони все ж таки існують щодо податку на прибуток та ПДВ:

Узагальнююча податкова консультація щодо  визначення суми пільги у зв’язку із звільненням прибутку від оподаткування Наказ ДПС України від 05.07.2012  № 584 (далі – Наказ № 584); Методичні рекомендації щодо визначення втрат бюджету від застосування пільг з податку на прибуток, Лист ДПА від 06.06.2012 р. № 15709/7/15-1217 “Про пільги з податку на прибуток” ; Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, затверджений Наказом ДПА від 29.03.11 № 167 (стосується ПДВ, далі – Порядок № 167).

Незважаючи на певну застарілість, загальну логіку розрахунку з них можна використати.

Розрахунок сум пільг з податку на прибуток

Щодо розрахунку сум пільг з податку на прибуток згадана Узагальнююча консультація № 584 дає таку відповідь:

 Сума пільги = доходи від діяльності, прибуток якої звільняється від оподаткування 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), яка відноситься до діяльності, прибуток якої звільняється від оподаткування – Інші витрати, які відносяться до діяльності, прибуток якої звільняється від оподаткування) × розмір ставки податку

В цілому даний розрахунок є актуальним і насьогодні, але у зв’язку з введенням з 1 січня 2015 р. в ПК розрахунку податку на прибуток на основі податкових різниць, для підприємств, які застосовують податкові різниці необхідно відкоригувати базу оподаткування у вищенаведеній формулі на податкові різниці, які збільшують (зменшують) фінансовий результат до оподаткування. Крім того, слід згадати про додаток ПЗ до декларації з податку на прибуток і тоді сума пільг для підприємств, які мають прибуток, який звільняється від оподаткування, буде дорівнювати:

Сума пільги =  Рядок 05 Додатку ПЗ Податкової декларації  з податку на прибуток підприємств × розмір ставки податку

Розрахунок сум пільг з ПДВ

Щодо ПДВ, то Порядок № 167 для операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою містить наступну формулу:

Сума пільг = (V пост., 0%  – V придб.) × 20%,

де:      

V пост. – обсяги операцій з експорту товарів (супутніх послуг) та/або операцій з постачання товарів (послуг) на митній території України, оподатковуваних за нульовою ставкою, – з розділу “Податкові зобов’язання” податкової декларації з ПДВ; 

V придб. – обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.

 У ситуації звільнення від оподаткування ПДВ формула набуває наступний вигляд:

Сума пільг = (V пост. зв. – (V придб. з податком + V придб. без податку)) × 20%,

де:      

V пост. зв. – обсяги операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, – з розділу “Податкові зобов’язання” податкової декларації з ПДВ;

V придб. з податком, V придб. без податку – обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ.

Щодо ситуації сплати ПДВ за зниженою ставкою 7% Порядок № 167 роз’яснень через свою застарілість не містить, однак на основі попередніх алгоритмів її можна подати, як:

Сума пільг = (V пост., 7%  – V придб.) × (20% – 7%),

де:      

V пост. – обсяги постачань лікарських засобів і медичних виробів на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7%, – з розділу “Податкові зобов’язання” податкової декларації з ПДВ; 

V придб. – обсяги операцій з придбання товарів (послуг), у тому числі супутніх, які використані в операціях з постачання лікарських засобів і медичних виробів (у тому числі для її виготовлення), що оподатковуються за ставкою 7%.

Слід зазначити, що усі вищенаведені формули збігаються з загальною логікою розрахунку суми пільги як різниці між сумою податку, який сплатило б підприємство, якби її не було та фактично сплаченою сумою податку. В цілому звіт про суми податкових пільг є доповненням до існуючих декларацій та використовує в розрахунку дані з них.

rss