Главная Новости

Нецільова благодійна допомога

Опубликовано: 25.10.2018

видео Нецільова благодійна допомога

ДЕМО ЗАПИС Семінар 23 травня "Оплата праці, відпустки, відрядження". Вартість повної версії 300 грн

Засновникові ТОВ потрібні кошти на лікування. Як надати й оформити допомогу? Можливі три варіанти: допомога на лікування і медичне обслуговування, цільова благодійна допомога на лікування та нецільова допомога.Зміст статті:

Надати засновникові допомогу на лікування найліпше у два способи: як допомогу на лікування і медичне обслуговування ( пп. 165.1.19 Податкового кодексу України ; ПК) або як цільову благодійну допомогу на лікування ( пп. «а» пп. 170.7.4 ПК ).


"Гуманітарну допомогу з-за кордону оподатковуватимуть по-новому" 24TV

Окрім того, суб’єкт господарювання може надати фізичній особі нецільову благодійну допомогу ( пп. 170.7.3 ПК ).

Допомога на лікування

Кошти або вартість майна (послуг), що їх надають платникові податку як допомогу на лікування та медичне обслуговування, не включають до його оподатковуваного доходу, якщо дотримано трьох вимог :


ДЕМО відео запис від 12 липня 2018

1) допомогу на його лікування або медичне обслуговування надає роботодавець або благодійна організація ;

2) є підтвердні документи . Вартість лікування/медичного обслуговування підтверджують довідки, виписки з амбулаторних карт, рецепти, рахунки-фактури медичних установ, договори на медичне обстеження тощо. Факт отримання допомоги підтверджують документи, що ідентифікують постачальника й отримувача послуг, обсяги і вартість таких послуг (платіжні та розрахункові документи, акти надання послуг, інші документи);

3) допомогу на лікування надали для компенсації витрат, що їх не покриває фонд загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. Але такої системи страхування в Україні ще немає. Отже, до її запровадження маєте повне право ігнорувати цю умову, встановлену в пп. 165.1.19 ПК .

Корисно дізнатися:

Якщо видаєте кошти на допомогу наперед, обов’язково отримайте згодом від працівника документи, що підтверджують оплату лікування (платіжний, розрахунковий документ). Важливо, щоб сума виданої допомоги збігалася із сумою коштів, витрачених на лікування згідно з платіжними (розрахунковими) документами. Якщо видана сума перевищуватиме суму витрачених коштів, у податківців під час перевірки може з’явитися спокуса віднести різницю між цими двома сумами до оподатковуваного доходу працівника. Тому радимо оформити видачу грошових коштів як безвідсоткову позику . Коли працівник оплатить лікування і матиме на руках відповідні документи, оформте повернення позики й надання неоподатковуваної допомоги на лікування вже за фактом лікування ( пп. 165.1.19 ПК ).

Не обмежують розміром  допомогу на лікування та медичне обслуговування, яку надають згідно з  пп. 165.1.19 ПК

Допомогу на лікування та медичне обслуговування оформте відповідним наказом (розпорядженням) керівника, видавши його на підставі заяви.

У формі № 1ДФ суму допомоги на лікування та медичне обслуговування, надану згідно з  пп. 165.1.19 ПК , відображайте з ознакою доходу «143».

Якщо вартість лікування відшкодували без підтвердних документів, тобто порушуючи вимоги пп. 165.1.19 ПК , оподаткуйте суму наданої допомоги як дохід у вигляді додаткового блага ( пп. «ґ» пп. 164.2.17 ПК ). Ставка податку — 18%. Таку оподатковувану допомогу відобразіть із ознакою доходу «126».

Із не оподатковуваної ПДФО допомоги не утримуйте і військового збору ( пп. 1.7 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПК ). А оподатковувана допомога на лікування увійде до бази нарахування військового збору за ставкою 1,5%.

Допомога на лікування не входить до фонду оплати праці ( п. 3.31 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держстату від 13.01.2004 № 5 ; далі  — Інструкція № 5). Тому ЄСВ на неї не нараховуємо ( п. 14 розд. I Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 № 1170 ; далі  — Перелік № 1170).

Корисна стаття:

Цільова благодійна допомога

Цільову благодійну допомогу на лікування надають, визначаючи певні умови й напрями її витрачання.

Основні вимоги, за дотримання яких таку допомогу не оподатковують ( пп. «а» пп. 170.7.4 ПК ):

надавач благодійної допомоги (фізична або юридична особа) — резидент України; набувач цільової благодійної допомоги: платник податку (як працівник підприємства, так і стороння особа, що не перебуває у трудових відносинах із благодійником); члени сім’ї платника податку першого ступеня споріднення (батьки, дружина або чоловік, діти, в т. ч. усиновлені ( пп. 14.1.263 ПК )); особа з інвалідністю, дитина-інвалід або дитина, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитина-сирота, напівсирота; дитина із багатодітної або малозабезпеченої сім’ї; дитина, батьки якої позбавлені батьківських прав; виплачують цільову благодійну допомогу безпосередньо установі охорони здоров’я незалежно від форми власності (приватна, державна, комунальна). Тобто платник на руки коштів не отримує; допомогу надають для компенсації вартості платних послуг лікування, у т. ч. для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідами), медичних засобів і пристосувань, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2009 № 333 .

Надання цільової  благодійної допомоги на лікування благодійник оформлює наказом

Надають таку допомогу на підставі заяви фізичної особи, яка просить оплатити її лікування або лікування членів її сім’ї. До цієї заяви додають документи, що підтверджують необхідність лікування, його вартість та ідентифікують постачальника й отримувача послуг (медичний висновок, рахунок на оплату лікування, договір на лікування тощо).

Як і допомога на лікування та медичне обслуговування, цільова благодійна допомога, яку виплачують відповідно до пп. «а» пп. 170.7.4 ПК , не обмежена розміром. Проте для неї встановлено граничний строк використання ( пп. 170.7.5 ПК ). Набувач цільової благодійної допомоги має використати її протягом строку, встановленого умовами такої допомоги, але не більше ніж 12 місяців, що настають за місяцем її отримання.

Корисно дізнатися:

Якщо допомогою не скористалися і не повернули благодійникові протягом зазначеного строку, невикористану її частину включають до річного оподатковуваного доходу фізособи-набувача, яка має її відобразити у річній декларації про майновий стан і доходи .

Набувач цільової благодійної допомоги може звернутися до податкового органу й попросити подовжити строк використання отриманої допомоги. У поданні він наводить обставини, що унеможливлюють її повне використання у строки, встановлені пп. 170.7.5 ПК .

Цільову благодійну допомогу, надану згідно з пп  170.7.4 ПК , відображайте у формі № 1ДФ з ознакою доходу «169».

Якщо не дотримали хоча б однієї з перелічених умов «неоподатковуваності», надана допомога на лікування перетворюється на оподатковуваний дохід у вигляді додаткового блага. Тоді її відобразіть з ознакою доходу «126».

Дізнайтеся також про:

До бази оподаткування військовим збором потрапить лише оподатковувана ПДФО сума допомоги. Але й оподатковувану, і неоподатковувану допомогу на лікування відображайте у розділі II форми № 1ДФ.

Із цільової благодійної допомоги не сплачують ЄСВ ( п. 3.30, 3.32 Інструкції № 5 ; п. 13 розд. II Переліку № 1170 ).

Нецільова благодійна допомога

Нецільовою вважають допомогу, яку надають будь-якій фізособі без визначення напрямів витрачання. Суму нецільової благодійної допомоги, в т. ч. матеріальної, не оподатковуйте ПДФО, якщо виконано дві умови ( пп. 170.7.3 ПК ):

допомогу надав резидент (юридична або фізична особа); сума нецільової благодійної допомоги фізичній особі сукупно за 2018  рік не перевищує 2470 грн.

Нецільову благодійну допомогу надають на підставі заяви фізичної особи. У заяві вона зазначає, що просить надати саме нецільову благодійну допомогу у зв’язку із сімейними обставинами. Це і буде підставою не оподатковувати таку допомогу.

Нецільову благодійну допомогу можуть надати в натуральній формі (зокрема медикаментами). І якщо її розмір перевищує 2470 грн, до оподатковуваної частини такої допомоги застосовуйте «натуральний» коефіцієнт — 1,219512.

У формі № 1ДФ відображайте:

неоподатковувану частину нецільової благодійної допомоги — з ознакою доходу «169»; оподатковувану — з ознакою доходу «126».

Не оподатковувану ПДФО суму нецільової благодійної допомоги (її частину) не оподатковуйте також військовим збором ( пп. 1.7 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПК ). Відповідно, оподатковувана допомога (її частина) увійде до бази нарахування військового збору. У розділі II форми № 1ДФ у рядку «Військовий збір» відображайте як оподатковувані, так і не оподатковувані суми доходу.

Із нецільової благодійної допомоги на лікування не сплачуйте ЄСВ, адже це матеріальна допомога разового характеру ( пп. 3.31, 3.32 Інструкції № 5 ; п. 14 розд. I Переліку № 1170 ).

РЕЗЮМЕ:

Роботодавець або благодійник надає допомогу на лікування ( пп. 165.1.19 ПК ). Цільову благодійну допомогу ( пп. «а» пп. 170.7.4 ПК ) надають будь-якій фізособі.

ТОП-публікації Expertus:Головбух

rss