Статистична звітність підприємства у 2018 році

Опубликовано: 25.10.2018

Державна статистика — це централізована система збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації. Її метою є генерація і поширення якісних статистичних даних про масові економічні, соціальні, демографічні, екологічні та інші явища й процеси, що відбуваються в нашій державі та її регіонах. Всебічна й об’єктивна інформація про той чи інший процес, явище є передумовою для прийняття ефективних рішень на рівні держави щодо управління соціально-економічними процесами.

 Зміст статті:

Статистична звітність є одним з джерел отримання Державною службою статистики України (Держстат) статистичної інформації для її узагальнення, аналізу, поширення її в доступній формі для сприйняття. Регламентує діяльність Держстату і його органів Закон України «Про державну статистику» від 17.09.1992 № 2614-XII (далі — Закон № 2614). Його норми обов’язкові не лише для органів Держстату, а й для респондентів.

Респонденти

Статистична звітність подається респондентами. До них згідно з пунктом «б» частини першої статті 4 Закону № 2614 відносять, зокрема:

юридичних осіб; відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України; відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за кордоном.

►  Складання фінансової звітності: кому які форми заповнювати

Органи Держстату визначають якими респондентами має подаватись статистична звітність і яка. Основний обов’язок респондента згідно з частиною другою статті 18 Закону № 2614 — подавати органам Держстату достовірну інформацію, у т. ч. з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку:

безкоштовно; в повному обсязі; за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією; у визначені строки.

Оновлені форми звітності

Майте на увазі, якщо фінансова чи статистична звітність не подана, респондент порушив Закон № 2614. Органи Держстату мають право, зокрема:

розглядати справи про адмінправопорушення й накладати штрафи; подавати до правоохоронних органів пропозиції про притягнення до відповідальності посадових осіб юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців за порушення вимог цього закону.

Способи подання звітності

Статистична звітність, яку складають респонденти, може бути подана одним із таких способів:

на паперових носіях; в електронному вигляді з використанням ЕЦП.

Слід зауважити, що подавати в електронному вигляді можна лише ті форми статистичної звітності, які визначено Держстатом на 2018 рік. З переліком цих форм, кодом шаблону форми та звітним періодом, з якого цю форму застосовують, можна ознайомитись на сайті Держстату за посиланням ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/zvitn/2018.htm.

►  Щодо виправлення помилкових даних у статистичних звітах з праці

Також майте на увазі, що статистична звітність може подаватися через програмне забезпечення M.E.Doc, ЗвітОператор, 1С-Звіт, Арт-Звіт Плюс, Соната, Приват24 для бізнесу, iFin або REPORT. Із переліченого усе програмне забезпечення дозволяє накладати електронні цифрові підписи АЦСК «ІДД ДФС». ЕЦП інших акредитаційних центрів сертифікації ключів дозволяє накладати лише окреме із переліченого програмне забезпечення.

Види звітності

Статистична звітність за періодами її подання поділяється на:

місячну; квартальну; річну.

Норми робочого часу 2018

Окрім цього вирізняють її за галузями, сферами, економічними й соціальними процесами тощо. Розглянемо їх детальніше з наведенням форм звітності, періоду подання та респондентів, які її подають. Зауважте, з переліком статистичної звітності, яку необхідно подати у 2018 році тому чи іншому респонденту, можна ознайомитись на сайті Держстату ввівши свій код ЄДРПОУ у відповідній комірці на сторінці rsp.ukrstat.gov.ua/edrpou.  

Ринок праці

Статистична звітність для державного статистичного спостереження з ринку праці, зокрема оплати праці й соціально-трудових відносин складається з трьох форм:

За цими формами статистична звітність подається юридичними особами і їх відокремленими підрозділами до:

07.01.2018 — для 1-ПВ (місячна) за грудень 2017 року; 07.01.2018 — для 1-ПВ (квартальна) за IV квартал 2017 року; 28.02.2018 — для 1-ПВ (умови праці).

Освіта

Для державного статистичного спостереження у сфері освіти статистична звітність передбачає 4 форми:

  Звіт — онлайн та на папері

2-3 нк (один раз на рік) «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року» — подають виші усіх рівнів акредитації до 05.10.2018; 85-к (річна) «Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2017 рік» — подають юридичні особи — ДНЗ до 28.02.2018; 1-нк (річна) «Звіт про роботу аспірантури та докторантури» — подають виші, наукові установи, які мають аспірантуру чи докторантуру до 20.01.2018; 1-держзамовлення (квартальна) «Звіт про виконання державного замовлення» — подають юридичні особи, визначені КМУ як державні замовники, до 07.01.2018 за IV квартал 2017 року.

Охорона здоров’я

Статистична звітність у сфері охорони здоров’я передбачає звітування усіма юридичними особами за формою 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 2017 році» до 28.02.2018.

Населені пункти та житло

Для державного статистичного спостереження за житловим фондом респондентами виступають юридичні особи і їх відокремлені підрозділи, що мають на балансі житловий фонд або його експлуатують. Статистична звітність передбачає форми:

1-житлофонд (річна) «Житловий фонд станом на 1 січня 2018 року», яку подають до 28.02.2018; 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії», яку подають до 15.01.2018 за грудень 2017 року.

Мінімальна зарплата 2018

Культура

У сфері культури статистична звітність подається до 09.02.2018 юридичними особами, які організовані як концертні організації, музеї, театри, професійні творчі колективи. Ці респонденти звітують за формами:

8-нк (річна) «Звіт про діяльність музею за 2017 рік»; 9-нк (річна) «Звіт про діяльність театру за 2017 рік»; 12-нк (річна) «Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 2017 рік».

Податкова соціальна пільга 2018

Політична та інша суспільна діяльність

Статистична звітність, яку подають громадські організації зі статусом юридичної особи, має форму 1-громадська організація (річна) «Звіт про діяльність громадської організації». Звітують за нею до органів Держстату до 10.03.2018.

►  Накладення штрафу органами статистики

Тенденції ділової активності

Динаміку змін ділової активності юридичних осіб — підприємств вивчає макроекономічна статистика. Для цього статистична звітність подається за формами:

2К-П (квартальна) «Обстеження ділової активності промислового підприємства»; 2К-С (квартальна) «Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства»; 2К-Б (квартальна) «Обстеження ділової активності будівельного підприємства»; 2К-Т (квартальна) «Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів»; 2К-СП (квартальна) «Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг».

►  Підписання фінансової, статистичної звітності та первинки

Ця квартальна статистична звітність підприємства подається до 10.01.2018 за І квартал 2018 року. Окрім квартальної юридичні особи — підприємства у 2018 році звітуватимуть до 10.04.2018 і 10.10.2018 за формою 2К-П інв (два рази на рік) «Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)».

Діяльність підприємств

Для державного статистичного спостереження діяльності підприємств необхідна статистична звітність за формами:

Ці форми подають юридичні особи — підприємства до 28.02.2018. Окрім цього вони звітують до:

Статистична звітність для акціонерних товариств — емітентів цінних паперів передбачає звітування до 28.02.2018 за формою 2-Б (річна) «Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів».

Послуги

Юридичні особи і їх відокремлені підрозділи, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності, є джерелом інформації про статистику послуг. Статистична звітність для цих респондентів передбачає форму 1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» . Цей звіт за IV квартал 2017 року подають до 25.01.2018.

Внутрішня торгівля

Якщо основним видом економічної діяльності юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів є роздрібна торгівля, ними подається статистична звітність за формами:

Якщо основним видом економічної діяльності юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів є оптова торгівля, ними подається статистична звітність за формами:

Капітальні інвестиції і основні засоби

Про капітальні інвестиції юридичними особами — підприємствами подається статистична звітність за формами:

Сільське, лісове та рибне господарство

Статистична звітність для юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, передбачає такі форми:

Крім місячної, для цих юридичних осіб передбачена річна статистична звітність:

Річна статистична звітність для цих осіб складається з таких форм:

Якщо юридичні особи перероблюють або зберігають зернові й олійні культури на власних чи орендованих потужностях, для них статистична звітність складається з форми 1-зерно (місячна) «Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання» . Її подають до 04.01.2018 за грудень 2017 року.

У разі коли юридичні особи виробляють м’ясо на власних або орендованих потужностях для забою тварин сільськогосподарських живих, для них статистична звітність складається з форми 11-заг (квартальна) «Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства» . Її подають до 04.01.2018 за IV квартал 2017 року.

Юридичні особи, які переробляють на власних чи орендованих потужностях сире молоко, звітують в такий же період але за формою 13-заг (квартальна) «Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства» .

У цей же період статистична звітність подається юридичними особами, які переробляють на власних чи орендованих потужностях виноград на виноматеріали. Звітують вони за формою 1-виноград (річна) «Звіт про перероблення винограду на виноматеріали» .

Юридичні особи, які займаються рибогосподарською діяльністю, до 20.01.2018 мають подати звіт за формою 1-риба (річна) «Звіт про добування водних біоресурсів» . Для юридичних осіб, яким надано у користування або власність ліси, статистична звітність є іншою. Вони до 28.02.2018 мають відзвітувати за формою 3-лг (річна) «Лісогосподарська діяльність за 2017 рік». А тим, що в користування надані мисливські угіддя, звітують в цей же строк за формою 2-тп (мисливство) (річна) «Ведення мисливського господарства за 2017 рік».

Енергетика

Для юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, які використовують та/або мають у запасах паливо статистична звітність складається з таких форм:

Ті, що відпускають та/або використовують тепло- та електроенергію, щороку звітують до 28.02.2018 за формою 11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії».

Промисловість

Статистична звітність для юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, що займаються економічними видами діяльності промисловості, складається з форм:

Статистична звітність для юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, що займаються промисловими видами діяльності, складається з форми 1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами». Її подають щомісячно до 04.01.2018 за грудень 2017 року.

►  Звіт про фінансові результати

Для тих, що виробляють продукцію військового та спеціального призначення, статистична звітність складається з форми 1-ПО (міcячна) «Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення». Її подають щомісячно до 04.01.2018 за грудень 2017 року.

Будівництво

Юридичні особи і їх відокремлені підрозділи, які займаються будівництвом, щомісячно до 07.01.2018 за грудень 2017 року подають форму 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» .

Транспорт

Статистична звітність для юридичних осіб і їх відокремлених підрозділів, які експлуатують власний чи орендований автомобільний транспорт складається з форми 2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту» , яку подають до 28.02.2018.

Ті, основним або одним з видів економічної діяльності яких є комерційні вантажні та/або пасажирські автоперевезення, щомісячно звітують до 05.01.2018 за грудень 2017 року за формою 51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом» .

Для тих, які перевозять пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою, статистична звітність складається з форми 2-етр (місячна) «Звіт про роботу міського електротранспорту», яку подають до 05.01.2018 за грудень 2017 року.

Якщо основний або одним з видів економічної діяльності є комерційні вантажні й (або) пасажирські автоперевезення, ці юридичні особи до 25.01.2018 за IV квартал 2017 року звітують за формою 31-авто (квартальна) «Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення» .

Статистична звітність для юридичних осіб і їх відокремлених підрозділів, які перевозять водним транспортом вантажі й пасажирів складається з форм:

51-вод (місячна) «Звіт про роботу підприємства водного транспорту» — до 05.01.2018 за грудень 2017 року; 31-вод (квартальна) «Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом» — до 25.01.2018 за IV квартал 2017 року.

Статистична звітність для юридичних осіб і їх відокремлених підрозділів, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) та/або виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден складається з форми 51-ЦА (місячна) «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства». За нею звітують до 06.01.2018 за грудень 2017 року.

►  Відображення витрат на пально-мастильні матеріали та оренду автомобіля у податковій та фінансовій звітності

Іншою статистична звітність буде для юридичних осіб, діяльність яких зводиться до транспортування вантажів магістральними трубопроводами. Вони звітують щомісячно до 04.01.2018 за грудень 2017 року за формою 12-труб (місячна) «Звіт про транспортування вантажів трубопроводами».

Туризм

У сфері туризму респондентами є:

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку; юридичні особи, які надають послуги з тимчасового розміщування; суб’єкти туристичної діяльності.

Для перших статистична звітність складається з форми 1-от (один раз на рік) «Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 2018 року», яку подають після завершення роботи закладу — до 01.09.2018.

 Звіт про обсяги реалізованих послуг туроператором

Другі й треті звітують щороку до 28.02.2018 відповідно за формами:

1-КЗР (річна) «Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 2017 рік»; 1-туризм (річна) «Звіт про туристичну діяльність за 2017 рік».

Державні фінанси, податки та публічний сектор

У цьому секторі статистична звітність подається юридичними особами і їх відокремленими підрозділами, що поставляють продукцію військового й спеціального призначення. Вони щомісячно до 10.01.2018 за грудень 2017 року звітують за формою 1-ПО (поставки) (місячна) «Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення».

Зовнішня торгівля товарами

Статистична звітність у цій сфері складається з форм:

Ця статистична звітність подається юридичними особами, які здійснювали експортно-імпортні операції з:

товарами, що не проходили митного декларування (5-ЗЕЗ), — до 10.01.2018 за грудень 2017 року; товарами (14-ЗЕЗ) — до 15.01.2018 за IV квартал 2017 року; продукцією військового призначення, на яку отримано дозвіл на ввіз (вивіз) і подвійне використання (1-ЕІО) — до 05.01.2018 за грудень 2017 року.

Зовнішня торгівля послугами

Якщо експортно-імпортні операції проводились не з товарами, а послугами, юридичними особами подається статистична звітність до 10.01.2018 за IV квартал 2017 року за формою 9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг» .

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

Філії та постійні представництва нерезидентів в Україні, а також юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, звітують за формами:

Статистична звітність для юридичних осіб (резидентів), які здійснили прямі інвестиції за кордон, складається з форм:

13-зез (квартальна) «Звіт про прямі інвестиції за кордон» — 07.01.2018 за IV квартал 2017 року; 12-зез (ВПІ) (річна) «Звіт про взаємозв’язки підприємства — прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування» — до 28.02.2018.

Ціни

Статистична звітність подається юридичними особами і їх відокремленими підрозділами за формами:

1-ціни (пром) (місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» — до 22.01.2018 за грудень 2017 року; 1-ціни (житло) (квартальна) «Звіт про ціни на ринку житла» — до 03.01.2018 за IV квартал 2017 року.

►  Відповідальність за подання інформації не в повному обсязі до органу держстатистики

За формою 1-ціни (пром) звітують лише підприємства, які займаються економічними видами діяльності промисловості. Статистична звітність за формою 1-ціни (житло) подається також юридичними особами — агентствами нерухомості.

Наука

У сфері науки юридичні особи звітують за формами:

5-НО (наука/оборона) (квартальна) «Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи» — до 05.01.2018 за IV квартал 2017 року; 1-НО (наука/оборона) (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення» — до 25.01.2018; 3-наука (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок» — до 28.02.2018.

ПДФО у 2018 році

Технології та інновації

Статистична звітність для юридичних осіб, які здійснюють діяльність за видами економічної діяльності промисловості також складається з форми 1-інновація (один раз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства», яку подають до 28.02.2018.

ПДВ 2018

Навколишнє середовище

За формою 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про охорону атмосферного повітря» звітують до 20.01.2018 юридичні особи і їх відокремлені підрозділи, що мають стаціонарні джерела викидів.

Статистична звітність за формою 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами за 2017 рік» подається до 28.02.2018 юридичними особами, відокремленими підрозділами юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами І-IV класів небезпеки.

ЄСВ 2018

Юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування звітують до 28.02.2018 за формою 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 2017 рік».

Інформаційне суспільство

Для усіх юридичних осіб статистична звітність у цій сфері складається з форми 1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2017 році», яку подають до 28.02.2018.

Фінансова звітність

Оператори, провайдери поштового зв’язку, телекомунікацій, програмної послуги, користувачі радіочастотного ресурсу звітують до 20.01.2018 за IV квартал 2017 року за формою 14-зв’язок (квартальна) «Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку».

ТОП-публікації Expertus:Головбух

rss